Be Free - zespół muzyczny Szczecin


Be Free - zespół muzyczny Szczecin

Be Free - zespół muzyczny Szczecin

Be Free - zespół muzyczny Szczecin

Be Free - zespół muzyczny Szczecin

Be Free - zespół muzyczny Szczecin

Be Free - zespół muzyczny SzczecinStudio nagrań Szczecin

Odsłon : 215909
Do góry

Download


Wszystkie zamieszczone tutaj pliki objęte są prawem autorskim. Możesz je pobierać wyłącznie do użytku własnego. Ponosisz pełną odpowiedzialność karną za użycie plików niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz obowiązującym prawem.

Jeżeli jesteś związany w jakikolwiek sposób z jakimikolwiek organizacjami rządowymi lub pozarządowymi do walki z piractwem komputerowym lub jakąkolwiek inną grupą spełniającą takie funkcje, a także jeśli po prostu jesteś pracownikiem tych grup - NIE MOŻESZ przeglądać jak i ściągać żadnych plików umieszczonych w folderach! (Internet Privacy Act, 1995)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Art. 23. 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.
Art. 231. Nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, nie mające samodzielnego znaczenia gospodarczego.
Art. 31. Wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie opublikowane utwory literackie, muzyczne i słowno-muzyczne, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych. Dotyczy to w szczególności okazjonalnego wykonywania na żywo, związanego ze sprawowaniem kultu religijnego, uroczystościami państwowymi, szkolnymi, obchodami i imprezami powszechnie dostępnymi, z wyłączeniem jednak imprez reklamowych, promocyjnych i wyborczych.
Art. 34. Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.


Wybierz kategorię:

 

Pozostałe pliki (7)

Twórczość własna (13)

 

Najczęściej pobierane pliki w tej sekcji

Repertuar zepołu (Download/Pozostałe pliki)
Zabawy weselne (Download/Pozostałe pliki)
Prezentacja (film MP4) (Download/Pozostałe pliki)
Wizytówki Be Free (Download/Pozostałe pliki)
Powered by Phoca Download